Activitatea Inspecţiei Muncii

Activitatea Inspecţiei Muncii

Inspecţia Muncii îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr.140-XV din 10 mai 2001, care este orientată spre efectuarea controalelor privind respectarea actelor legislative şi normative din domeniul muncii la unităţile economice din ţară, cercetarea accidentelor produse în cîmpul muncii, examinarea petiţiilor, acordarea ajutorului metodologic şi consultativ persoanelor fizice şi juridice.

Pe parcursul semestrului I al anului 2008, sub aspectul respectării actelor legislative şi normative din domeniul muncii, au fost efectuate 4061 controale la agenţii economici cu un număr de 129660 salariaţi, din care 69008 femei şi 96 minori, astfel:

  • în domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 2198 de controale;
  • în domeniul protecţiei muncii au fost efectuate 1863 de controale.

Ca rezultat al controalelor efectuate, în procesele–verbale de control au fost consemnate 38168 încălcări ale legislaţiei muncii şi abateri de la actele legislative şi normative din domeniul muncii, din care 19234 în domeniul relaţiilor de muncă şi 18934 în domeniul protecţiei muncii.

În vederea conformării la normele de protecţie a muncii şi pentru a evita pericolul iminent de accidentare, în aceeaşi perioadă, de către inspectorii de muncă cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii a fost sistată funcţionarea a 11 secţii şi sectoare de producere şi 216 echipamente tehnice ce prezentau pericol deosebit de accidentare. În rezultatul efectuării controalelor la 37unităţi economice au fost depistate 174 persoane neangajate oficial în serviciu.

Ca rezultat al neconformării conducătorilor unităţilor economice supuse controalelor la prevederile legislaţiei muncii, au fost întocmite şi înaintate organelor de procuratură, organelor de poliţie şi organelor de combatere a corupţiei – 38 sesizări.

De către inspectorii de muncă, în perioada nominalizată, au fost întocmite 469 procese-verbale cu privire la contravenţia administrativă, din care 404 au fost examinate. Ca rezultat al examinării au fost emise 389 decizii de sancţionare administrativă, prin aplicarea amenzii persoanelor cu funcţii de răspundere din cadrul unităţilor supuse controalelor. Pînă în prezent au fost raportate ca executate 224 decizii de sancţionare, fiind achitate amenzi în valoare totală de 328,8 mii lei.

De către Inspecţia Muncii au fost înaintate pentru executare silită 68 decizii.

În perioada de referinţă au fost examinate şi întreprinse măsuri pentru soluţionarea 1427 petiţii parvenite de la cetăţeni, din care 1111 în domeniul relaţiilor de muncă şi 316 în domeniul protecţiei muncii. În lunile ianuarie-iunie a fost acordat ajutor metodologic şi consultativ la peste 540 cetăţeni.

De către colaboratorii Inspecţiei Muncii, prin intermediul mass-media, participarea în cadrul întrunirilor şi seminarelor de instruire, a fost adusă la cunoştinţa populaţiei despre cele mai eficiente metode de aplicare a Codului Muncii şi despre activitatea Inspecţiei Muncii.În această ordine de ideimenţionăm colaborarea fructuoasă a Inspecţiei Muncii pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei radiofonice cu genericul „Cunoaşteţi drepturile şi obligaţiile în procesul de muncă”. De asemenea au fost organizate şi desfăşurate de către inspectorii ITM Călăraşi, Cimişlia, Edineţ în localităţi din raioanele Călăraşi, Nisporeni, Străşeni, Ungheni, Cimişlia, Briceni, Donduşeni, Edineţ seminare privind informarea tineretului despre prevederile legislaţiei muncii şi normelor de protecţie a muncii a persoanelor mai tinere de 18 ani.

Totodată pe parcursul perioadei nominalizate de către Inspecţia Muncii au fost înregistrate în baza art. 40 al Codului muncii 502 contracte colective de muncă de la agenţi economici din ţară.