Legislaţie

Cadrul legal în domeniul muncii:

Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de câtre Parlamentul R.M.:

nr. 81 – privind inspecţia muncii in industrie si comerţ, Geneva, 11.07.1947 , Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995
nr. 129 – privind inspecţia muncii in agricultură, Geneva, 25.06.1969, Legea nr. 1330-XIII din 26.09.1997
nr. 105 – privind abolirea muncii forţate, Geneva, 17.01.1957; New York, 25.06.1957, Legea nr. 707-XII din 10.09.1991
nr. 95 – privind protecţia salariului, Geneva, 01.07.1949, Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995
nr. 111 – privind discriminarea in domeniul ocupării forţei de munca si exercitării profesiei, Geneva, 25.06.1958, Legea nr. 593-XIII din 26.09.1995
nr. 103 – cu privire la protecţia maternităţii, revizuita, Geneva, 28.06.1952, Legea nr. 994-XIII din 15.10.1996
nr. 47 – cu privire la reducerea timpului de lucru pînă la 40 ore pe saptamîna, Geneva, 22.06.1935, Legea nr. 1330-XIII din 26.09.1997
nr. 127 – cu privire la greutatea maxima a incărcăturilor care pot fi transportate de un singur lucrator, Geneva, 28.06.1967, Legea nr. 1330-XIII din 26.09.1997
nr. 132 – cu privire la concediile remunerate, Geneva, 24.06.1970, Legea nr. 1330-XIII din 26.09.1997
nr. 138 – privind vîrsta minima de angajare, Geneva, 26.07.1973, Legea nr. 519-XIV din 15.07.1999
nr. 29 – privind munca fortată sau obligatorie, Geneva, 28.06.1930, Legea nr. 610-XIV din 01.10.1999
nr. 100 – privind egalitatea de remunerare a mînii de lucru masculina si a mînii de lucru feminina pentru o munca de valoare egala, Geneva, 29.06.1951, Legea nr. 610-XIV din 01.10.1999
nr. 131 – privind fixarea salariilor minime, in special in ce priveşte tarile in curs de dezvoltare, Geneva, 24.06.1970, Legea nr. 610-XIV din 01.10.1999
nr. 155 – privind securitatea si igiena muncii si mediul de munca, Geneva, 22.06.1981, Legea nr. 755-XIV din 24.12.1999
nr. 182 – privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor si acţiunea imediata in vederea eliminării lor, Geneva, 17.06.1999, Legea nr. 849-XV din 14.02.2002
nr. 184 – privind securitatea si igiena muncii in agricultura, Geneva, 21.06.2001, Legea nr. 1058-XV din 16.05.2002
nr. 99 – privind procedura de stabilire a salariului minim in agricultura, Geneva, 28.06.1951 Legea nr. 1404-XV din 24.10.2002
nr. 101 – privind concediile remunerate in agricultura, Geneva, 26.06.1952, Legea nr. 1404-XV din 24.10.2002
nr. 119 – privind dotarea maşinilor cu dispozitive de protecţie, Geneva, 25.06.1963, Legea nr. 1404-XV din 24.10.2002
nr. 150 – privind administrarea muncii, Geneva, 26.06.1978, Legea nr. 274-XVI din 29.07.2006

LEGISLAŢIA REPUBLICII MOLDOVA ÎN DOMENIUL MUNCII

Constituţia RM, art.43
Codul muncii, Legea nr.154-XV din 28.03.2003, M.O. al R.M, 2004, nr. 159-162, art. 648
Legea nr.140-XV din 10.05.2001 cu privire la Inspectoratul de Stat al Muncii, M.O. al R.M., 2001, nr. 68-71, art. 505
Legea nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare, republicata M.O. al R.M., 2003, nr. 6-8, art. 23
Legea nr.278-XIV din 11.02.1999 privind modul de recalculare a sumei de compensare a pagubei cauzate angajaţilor în urma mutilarii sau altor vătămări ale sănătăţii în timpul exercitarii obligatiunilor de serviciu, M.O. al R.M., 1999, nr. 24-25, art. 107
Legea nr.756-XIV din 24.12.1999 asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale, M.O. al R.M., 2000, nr. 31-33, art.192
Legea nr.1432-XIV din 28 .12. 2000 privind modul de stabilire şi reexaminare a salariului minim, M.O., 2001, nr. 21-24, art. 79
Legea nr.847-XV din 12.02.2002 salarizarii, M.O. al R.M., 2002, nr. 50-52, art. 336
Legea nr.102-XV din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, M.O. al R.M., 2003, nr.70-72, art.312
Legea nr. 289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, M.O. al R.M., 2004, nr. 168-170, art.778
Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, M.O., 2006, nr. 35-38, art. 148
Legea nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, M.O., 2008, nr.230-232, art.840
Legea nr.186-XVI din 10 iulie 2008 securităţii şi sănătăţii în muncă, M.O., 2008, nr. 143-144, art. 587
Legea nr.48 din 22.03.2012 privind sistemul de salarizare a funcţionarilor publici, M.O., 2012, nr. 63, art. 213
Legea nr.152 din 05.07.2012 cu privire la minimul de existenţă, M.O., 2012, nr. 165, art. 555
Legea nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, M.O., 2012, nr. 181-184, art. 595
Legea nr.139 din 14.06.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, M.O., 2013, nr.152-158, art.477
Hotarîrea Guvernului nr.26 din 20.01.1992 cu privire la majorarea concediului suplimentar acordat lucrătorilor, angajaţi la minele de piatră bloc din Republica Moldova, M.O. nr.01 din: 30.01.92
Hotarirea Guvernului nr.513 din 11.08.1993 despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a indemnizaţiei unice pentru pierderea capacităţii de muncă sau decesul angajatului în urma unui accident de muncă sau unei afecţiuni profesionale, M.O. al R.M., 1993, nr.8, art.246
Hotarirea Guvernului nr. 562 din 07.09.1993 privind aprobarea Nomenclatorului de industrii, profesii şi lucrări cu condiţii grele şi nocive, proscrise persoanelor mai tinere de optsprezece ani, Nepublicat oficial
Hotarirea Guvernului nr.624 din 06.10.1993 privind aprobarea Nomenclatorului industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi nocive, proscrise femeilor, şi Normelor de solicitare maximă, admise pentru femei la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor, M.O. al R.M., 1993, nr. 10 (partea II), art. 315
Hotarirea Guvernului nr. 573 din 01.08.94 cu privire la acordarea concediilor anuale suplimentare, M. O. al R. M., nr.1 din 19.08.1994, art. 2
Hotarirea Guvernului nr. 1101 din 17.10 2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale, M.O. al R.M., 2001, nr.129, art. 1058
Hotarirea Guvernului nr. 1481 din 27.12.2001 cu privire la reorganizarea Inspectoratului de Stat pentru Protectia Muncii pe linga Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale, M.O. al R.M., 2002, nr. 9-10, art. 61
Hotarirea Guvernului nr. 1361 din 22.12.2005 despre aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, M.O. al R.M., 2006, nr. 9-12, art. 51
Hotarirea Guvernului nr. 743 din 11.06.2002 cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară, M.O. al R.M., 2002, nr. 79-81, art. 841
Hotarirea Guvernului nr. 745 din 11.06.2002 despre aprobarea Regulamentului provizoriu privind modul de calculare şi achitare proprietarilor de terenuri agricole a indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă, sarcină şi lauzie, M.O. al R.M., 2002, nr. 79-81, art. 843
Hotarirea Guvernului nr. 1335 din 10.10.02 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, M.O. al R.M., 2002, nr. 146-148, art. 1496
Hotărîrea Guvernului nr. 395 din 01.04.2003 privind reglementarea controalelor, M.O. al R.M., 2003, nr. 62-66, art. 413
Hotarirea Guvernului nr. 535 din 07.05.2003 privind aprobarea Modului de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părtii din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia, M.O. al R.M., 2003, nr. 84-86, art. 568
Hotarirea Guvernului nr. 1593 din 29.12.2003 despre aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, M.O. al R.M., 2004, nr. 6-12, art. 65
Hotarirea Guvernului nr. 152 din 19.02.2004 cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, M.O., al R.M., 2004, nr. 39-41, art. 299
Hotarirea Guvernului nr. 426 din 26.04.04 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu, M.O. al R.M., 2004, nr.73-76, art. 570
Hotarirea Guvernului nr. 449 din 29.04.04 privind Nomenclatoarele funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor-tip cu privire la răspunderea materială deplină, M.O. al R.M., 2004, nr.73-76, art. 586
Hotarirea Guvernului nr. 1223 din 09.11.2004 privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activitatea cărora acordă dreptul la concediu de odihnă anual suplimentar plătit şi durata zilei de muncă redusă a personalului medico-sanitar, M.O. al R.M., 2004, nr.212-217, art. 1448
Hotarirea Guvernului nr. 1254 din 15.11.2004 cu privire la aprobarea Regulamentului privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă, M.O. al R.M., 2004, nr. 208-211, art. 1439
Hotarirea Guvernului nr. 1273 din 19.11.2004 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor sezoniere, M.O. al R.M., 2004, nr. 212-217, art. 1469
Hotarirea Guvernului nr. 1487 din 31.12.2004 cu privire la aprobarea Listei-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, M.O. al R.M., 2005, nr. 5-12, art. 45
Hotarirea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizatiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, M.O. al R.M., 2005, nr. 24-25, art. 162
Hotarirea Guvernului nr. 250 din 09.03.2006 cu privire la Stabilirea sporului lunar pentru vechime în muncă angajaţilor Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală MO nr. 43-46, art. nr. 289
Hotarirea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile da salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice, M.O., 2006, nr. 66-69, art. 431
Hotarirea Guvernului nr. 650 din 12.06.2006 privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, M.O., 2006, nr. 91-94, art. 692
Hotarirea Guvernului nr. 755 din 03.07.2006 cu privire la salarizarea personalului din unităţile bugetare specializate în servicii pentru agricultură, alte servicii neraportate la sfera socială şi a personalului Serviciului Hidrometeorologic de Stat, M.O., 2006, nr. 106-111, art. 812
Hotarirea Guvernului nr. 1000 din 28.08.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, M.O., 2006, nr. 142-145, art. 1085
Hotarirea Guvernului nr. 1054 din 12.09.2006 privind salarizarea militarilor Serviciului de Informaţii şi Securitate, M.O., 2006, nr. 146-149, art. 1125
Hotarirea Guvernului nr. 1062 din 15.09.2006 privind salarizarea personalului bazei auto a Parlamentului şi al unor întreprinderi de stat subordonate Guvernului, M.O., 2006, nr. 150-152, art. 1146
Hotarirea Guvernului nr. 1108 din 25.09.2006 privind salarizarea personalului unor instituţii finanţate de la buget, M.O., 2006, nr. 153-156, art. 1188
Hotarirea Guvernului nr. 1258 din 01.11.2006 privind salarizarea personalului unor direcţii finanţate de la buget, M.O., 2006, nr. 174-177, art. 1351
Hotarirea Guvernului nr. 1419 din 15.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi plată a concediului suplimentar pentru unele categorii de persoane, M.O., 2006, nr. 195-198, art. 1518
Hotarirea Guvernului nr. 47 din 12.01.2007 cu privire la salarizarea angajaţilor organizaţiilor de drept public din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat, M.O., 2007, nr. 10-13, art. 62
Hotarirea Guvernului nr. 122 din 07.02.2007 privind salarizarea personalului din domeniul expertizei judiciare, constatărilor tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, M.O., al R.M., 2007, nr. 21-24, art. 138
Hotarirea Guvernului nr. 435 din 23.04.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile, M.O., al R.M., 2007, nr. 60-63, art. 469
Hotarirea Guvernului nr. 686 din 18.06.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, M.O., al R.M., 2007,nr.90-93,art.722
Hotarirea Guvernului nr. 801 din 20.07.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă personalului din unităţile bugetare, salarizat în baza Reţelei tarifare unice, M.O., al R.M., 2007, nr. 117-126, art. 889
Hotarirea Guvernului nr. 1527 din 29.12.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi a celor monopoliste din sectorul electroenergetic, M.O nr. 8-10, art. 54
Hotarirea Guvernului nr. 169 din 16.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor din domeniul gospodăriei locativ-comunale, MO nr. 40-41, art. 238
Hotarirea Guvernului nr. 686 din 18.06.2007 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor civili din organele apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice, M.O. nr. 90-93, art. 722
Hotarirea Guvernului nr.1449 din 24.12.2007 privind carnetul de muncă, M.O. al R.M., 2008, nr. 5-7, art. 23
Hotarirea Guvernului nr.1527 din 29.12.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă angajaţilor întreprinderilor de stat, întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi a celor monopoliste din sectorul electroenergetic, M.O., al R.M., 2008, nr. 8-10, art. 54
Hotarirea Guvernului nr.15 din 19.01.2009 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară – 600 lei, M.O., al R.M., 2009, nr. 10-11, art. 43
Hotarirea Guvernului nr.95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10 iulie 2008, M.O., al R.M., 2009, nr. 34-36, art. 138
Hotarirea Guvernului nr.165 din 12.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, M.O. al R.M., 2010, nr.35, art.219 (1100 lei) cu mod prin HG nr. 260 din 25.04.2012, M.O. nr. 82-84, art 291 (1300 lei); HG nr.287 din 30.04.2013, M.O. nr. 97-103, art.342 (1400 lei)
Hotarirea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, M.O., al R.M., 2010, nr. 91-93, art. 525
Hotarirea Guvernului nr.603 din 11.08.2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, M.O., al R.M., 2011, nr. 135-138, art. 676
Hotarirea Guvernului nr.10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, M.O., al R.M., 2012, nr. 7-12, art. 30
Hotarirea Guvernului nr.80 din 09.02.2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, M.O., al R.M., 2012, nr. 34-37, art. 105
Hotarirea Guvernului nr.331 din 28.05.2012 privind salarizarea funcţionarilor publici, M.O., 2012, nr. 104-108, art. 371
Hotarirea Guvernului nr.710 din 26.09.2012 privind salarizarea persoanelor care efectuează deservirea tehnică şi asigură funcţionarea instanţelor judecătoreşti, a procuraturii şi a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, M.O., 2012, nr. 205-207, art. 766
Hotarirea Guvernului nr.98 din 04.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a normării muncii în ramurile economiei naţionale, M.O., 2013, nr. 27-30, art. 143
Hotarirea Guvernului nr.147 din 25.02.2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, M.O., 2013, nr. 41, art. 182
Hotarirea Guvernului nr.180 din 11.03.2013 cu privire la plata premiului anual personalului din unităţile bugetare, M.O., 2013, nr. 56-59, art. 230
Hotarirea Guvernului nr.195 din 13.03.2013 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară, M.O., 2013, nr. 56-59, art. 245
Hotărîrea Guvernului nr.244 din 08.04.2013 privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă, M.O., 2013, nr.75-81, art.298
Hotărîrea Guvernului nr.324 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici la locul de muncă, M.O., 2013, nr.125-129, art.404
Hotărîrea Guvernului nr.461 din 02.07.2013 privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, M.O., 2013, nr.141-144, art.550
Convenţie colectivă (nivel naţional) nr.2 din 16.07 2004 Timpul de muncă şi timpul de odihnă, M.O. al R.M., 2004, nr. 112-118, art. 968
Convenţie colectivă (nivel naţional) nr.3 din 25.07.05 despre completarea Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”, M.O. al R.M., 2005, nr. 101-103, art. 826
Convenţie colectivă (nivel naţional) nr.4 din 25.07.05 cu privire la modelul Contractului individual de muncă, M.O. al R.M., 2005, nr. 101-103, art. 827
Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.8 cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor, M.O. al R.M., 2007, nr. 103-106 bis
Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.10 din 10 august 2010 despre modificarea şi completarea Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 2 din 09 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă” , M.O. al R.M., 2010, nr. 160-162
Convenţia colectivă (nivel naţional) cnr.11 din 28 martie 2012 u privire la criteriile de reducere în masă a locurilor de muncă, M.O. al R.M., 2012, nr. 149-154
Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.12 din 09 iulie 2012 privind aprobarea modelului de Formular al statelor de personal şi permisul nominal de acces la locul de muncă, M.O. al R.M., 2012, nr. 149-154
Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.13 din 09 iulie 2012 pentru aprobarea completărilor ce se operează în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.4 din 25 iulie 2005 „Cu privire la modelul Contractului individual de muncă”, M.O. al R.M., 2012, nr. 149-154
Clasificatorul ocupaţiilor din RM Hotărârea Moldvastandard nr. 336-ST din 20.01.1998