Prim-ministrul Vasile Tarlev a prezidat şedinţa extraordinară a Guvernului

Inspectia muncii este organul al administraţiei publice centrale ce exercita control de stat asupra respectarii actelor legislative si altor acte normative in domeniul muncii la intreprinderi, institutii si organizatii, cu orice tip de proprietate si forma juridica de organizare, la persoane fizice care angajeaza salariati, precum si in autoritatile administraţiei publice centrale si locale, denumite in continuare angajatori; controleaza respectarea dispozitiilor actelor legislative si ale altor acte normative referitoare la:

  • contractul individual si contractul colectiv de munca;
  • carnetele de munca;
  • timpul de munca si timpul de odihna;
  • retribuirea muncii;
  • disciplina muncii;
  • munca minorilor si a femeilor;
  • protectia muncii;
  • alte conditii de munca;

Elibereaza avize privind introducerea in fabricatie a prototipurilor de echipamente tehnice si de echipament individual de protectie si de lucru; cerceteaza, in modul stabilit de Guvern, accidente de munca, coordoneaza activitatea de pregatire, instruire si informare a salariatilor angajati in problemele relatiilor de munca si protectiei muncii; exercita alte atributii prevazute de legislatie.

Inspectia Muncii este in drept:

Sa solicite si sa primeasca de la autoritatile administratiei publice centrale si locale, de la persoanele juridice si fizice informatiile necesare exercitarii atributiilor sale; Sa aplice, in modul stabilit de legislatie, sanctiuni administrative, inclusiv amenzi, pentru incalcarea dispoziţiilor actelor legislative si ale altor acte normative referitoare la conditiile de munca si protectia salariatilor in exercitarea atributiilor lor.

Aparatul Inspectiei Muncii:

  • Directia monitorizarea aplicării legislaţiei muncii şi normelor de protectie a muncii
  • Directia tehnologii de inspectie, logistică şi serviciu contabil

10 inspectorate teritoriale de munca desconcentrate in 2 municipii, raioane si UTA Gagauzia.

Efectivul de personal este de 96 unităţi